La situació econòmica en la qual estem tots immersos i els costos i despeses que comporta el manteniment d'aquesta Web, domini, servidor funcionant les 24 hores i manteniment dels aparells de precisió, a partir d'aquest moment incloure un enllaç amb Paypal per tal de rebre donacions voluntàries.

Moltes gràcies