DADES HISTORIQUES
ESTACIÓ MATARÓ CENTRE
i
ESTACIÓ ARENYS DE MUNT
Global
Meteomataró
Any 2013
Global
Meteomataró
Any 2014
Global
Meteomataró
Any 2015
Informe Diari
Màx. Min.
mes en curs
Arenys de Munt
"HISTÒRICS METEO MATARÓ"

Gener 2013 Febrer 2013 Març 2013 Abril 2013 Maig 2013 Juny 2013 Juliol 2013 Agost 2013 Set. 2013 Oct. 2013 Nov. 2013 Des. 2013
Gener 2014 Febrer 2014 Març 2014 Abril 2014 Maig 2014 Juny 2014 Juliol 2014 Agost 2014 Set. 2014 Oct. 2014 Nov. 2014 Des. 2014
Gener 2015 Febrer 2015 Març 2015 Abril 2015 Maig 2015 Juny 2015 Juliol 2015 Agost 2015 Set.2015 Oct.2015 Nov.2015 Des.2015
HISTÒRICS METEO ARENYS DE MUNT
Gener2020 Febrer2020 Març2020 Abril2020 Maig2020 Juny2020 Juliol2020 Agost2020 Set.2020 Oct.2020 Nov.2020 Des.2020
Gener2021 Febrer2021 Març2021 Abril2021 Maig2021 Juny2021 Juliol2021 Agost2021 Set.2021 Oct.2021 Nov.2021 Des.2021
Gener2022 Febrer2022 Març2022 Abril2022 Maig2022 Juny2022 Juliol2022 Agost2022 Set.2022 Oct.2022 Nov.2022 Des.2022

MES ACTUAL
ARENYS DE MUNT